Az EduFit Wellness Központ Házirendje

Az Edufit Wellness Központ területe csak rendeltetésének megfelelően használható. Az Edufit Wellness központ használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.


Az Edufit Wellness Központ területén TILOS:

 • a dohányzás és az alkohol fogyasztása;
 • az olyan tevékenység, amely az Edufit Wellness Központ szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
 • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység;
 • drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele;
 • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.


Szabályok:

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.
Az Edufit Wellness Központ üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
A talált tárgyakat minden vendég az Edufit Wellness Központ recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.
A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.
Az Edufit Wellness Központ jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon az Edufit Wellness Központ recepcióján elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

 

Fitness terem  

 • 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a fitness terem területén. 14-16 év közötti gyermek a sportterekben szülői vagy edzői felügyelet mellett tartózkodhat.
 • A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! Az Edufit Wellness Központ területén dolgozók, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!
 • Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.
 • A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárolóhelyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
 • Az eszközök használatát az Edufit Wellness Központ dolgozói segítik és ellenőrzik.
 • Edzés közben a törölköző használata kötelező!

Kérjük kedves vendégeinket, hogy amennyiben le kívánják mondani a személyi edzésüket, azt tegyék meg az időpont előtt legkésőbb 24 órával. Köszönjük!

Szauna

 • Törölköző és papucs használata kötelező! Mindig terítsünk törölközőt a szauna padra, amire ráülünk.
 • Higiéniai okokból kezdje a szaunázást egy frissítő tusolással.
 • A szauna használata, csak egészséges embernek javasolt! Amennyiben valamilyen komoly betegségben szenved-, vagy akut szív,vagy/és keringési problémái vannak – szaunázás előtt feltétlenül kérje ki az orvosa véleményét.
 • A fertőző bőrbetegségben, nyílt sebekkel szenvedők a szaunát nem használhatják!
 • Ittas állapotban lévőknek a szauna használata nem engedélyezett!
 • Csak addig tartózkodjunk a melegben, ameddig jólesik.
 • Élettanilag a javasolt időintervallum, amit a szaunában egyhuzamban eltöltünk: 10-15 perc (kezdőknek javasolt 8-10 perc).
 • Ha bármilyen problémás helyzetet észlel, azonnal forduljon a recepcióshoz!

AZ EDUFIT WELLNESS KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIT MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLHATJA!

 

Tulajdonos:

Edutus Nonprofit Közhasznú Zrt.

Cégjegyzékszám: 11-10-001680

Székhely: 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.

Adószám: 14849822-2-11

 
EduFit | Falk1 – Edutus Ház Rendezvényközpont | 1055 Budapest, Falk Miksa utca 1. Házirend | Edufit kiajánló